Thursday, October 22, 2009

Malmö Sandbox - en plats för kreativitet.


I Malmö Sandbox så kan man prova på att bygga saker i 3D med hjälp av Second lifes inbyggda verktyg. Det är enkelt att komma igång och låta kreativiteten få utrymme.

Ytan som utgör sandboxen är markerad med en grön häck och skyltar. När man har skapat något så bör man spara det i sitt inventory eftersom sandboxen rensas efter 180 min efter det att man har skapat objektet. Utanför häcken är det endast de som är medlemmar i Malmö Admin gruppen som kan bygga.


Det finns tydliga skyltar med nybörjarinstruktioner i 8 steg för att man snabbt ska komma igång.
Framöver kommer det även att vara byggkurser där man kan få hjälp av en erfaren byggare.

Ta er till Malmö Sandbox och prova på och låt fantasin få fritt spelrum.

Längst ner på den här sidan finns en SLurl-länk till Sandboxen som du kan använda för att ta dig dit.

Mvh

Urban Eriksson (Ui Beam) Sweden island

No comments:

Post a Comment